Doświadczony rzeczoznawca majątkowy - pozostałe doświadczenie